با توجه به همجواری ایران با مرزهای زمینی ورودی به آسیا و اروپا ، صنعت حمل و نقل زمینی از دیرباز جایگاه ویژه ای را در بین بازرگانان و صاحبان صنایع ایران و دیگر طرفهای تجاری با ایران داشته است حمل و نقل جاده ای یکی از قدیمیترین راههای جابجایی کالا در جهان می باشد که از نظر قیمت و سرعت جهت حمل بسیاری از کالاها و محموله ها مناسب است ، در حال حاضر بخش عمده ای از حمل و نقل کالاها در جهان از مسیر جاده ای صورت می پذیرد و از این رو شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی دورقی در جهت رفع نیازهای مشتریانی که از حمل زمینی کالا و ترانزیت، استفاده می کنند خدمات مختلفی را ارائه می کند که در زیر به نمونه ای از آنها اشاره میشود: حمل زمینی از ایران به کلیه کشور های اروپایی و بلعکس بصورت فول کامیون و خرده بار و در صورت نیاز حمل از درب کارخانه.
سویچ اسناد در کشور ثالث در صورت درخواست کتبی صاحب کالا برای محمولات صادراتی و وارداتی. حمل زمینی از ایران به کشور های همجوار و همسایه از جمله عراق، ترکیه، سوریه و غیره. برخی از مزایای حمل و نقل زمینی جاده ای سرمایه مورد نیاز برای حمل و نقل زمینی بسیار کمتر از شیوه های دیگر حمل و نقل از جمله حمل و :نیاز به سرمایه گذاری کمتر .نقل ریلی، حمل و نقل هوایی و دریایی است .مزیت مهم حمل و نقل جاده ای حمل کالا و محموله بصورت درب به درب یا از انبار به انبار است :خدمات حمل درب به درب حمل و نقل زمینی برای حمل کالا و محموله ها از مناطق روستایی مناسب :امکان ارائه خدمات حمل و نقل در مناطق روستایی .است که راه آهن، راه آبی و یا هوایی ندارند حمل و نقل جاده ای یک مزیت بزرگ نسبت به روش های دیگر حمل و نقل دارد و آن انعطاف پذیری این :خدمات قابل انعطاف .روش است. راه ها و زمان بندی را می توان با توجه به نیازهای افراد تنظیم کرد بدون اینکه عدم تعهدی به وجود بیاید تاخیر در حمل و نقل از جانب واسطه های بارگیری و مدیریت واسطه ها امری اجتناب پذیر :مناسب برای فواصل کوتاه جاده ای .است. محموله ها را میتوان مستقیما در وسیله نقلیه جاده ای بار زد و مستقیم در مقصد تخلیه کرد حمل و نقل جاده ای برای حمل کالاهای حساس مانند ظروف شکستنی و ظروف :آسیب کمتر به محموله ها در موقع حمل و نقل .شیشه ای، که ریس آسیب بالایی در فرآیند جابجایی دارند مناسب است اگر بخواهیم بلا فاصله کالاها را به مقاصد مختلف بفرستیم ، حمل و نقل جاده ای از حمل و نقل ریلی و حمل :سرعت در جابه جایی .و نقل دریایی به مراتب سریعتر است. در بین این گزینه ها حمل و نقل دریایی سرعت کمتری دارد در مقایسه با دیگر شیوه های حمل و نقل، روند بسته بندی درحمل و نقل جاده ای پیچیدگی های :صرفه جویی در هزینه بسته بندی .کمتری دارد. برای حمل کالا به صورت جاده ای و زمینی نیاز به بسته بندی کمتر بوده و یا اصلا نیازی به بسته بندی وجود ندارد یکی دیگر از مزیت های حمل و نقل زمینی این است که تجار بزرگ میتوانند به راحتی وسایل نقلیه خود را :وسایل نقلیه خصوصی .در اختیار داشته و محصولاتشان را به بازار بدون مشکلات تاخیرهای رایج حمل کنند .

طراحی و پشتیبانی: شرکت داریس

حق معنوی سایت برای شرکت دورقی محفوظ می باشد