ویژگی های انتقال سریع السیر حمل و نقل هوایی، آن را به عنوان گزینه ی باارزشی برای حمل کردن محموله های حساس نسبت به زمان، به تقریباا هر کجای دنیا، مطرح می نماید.واردات از طریق حمل و نقل هوایی همچنین مزیت داشتن سطح بالایی از امنیت نظیر کنترل فرودگاه بر نقل و انتقالات هوایی که بطور جدی مدیریت می شود را ارائه می دهد. درحالیکه از حمل و نقل هوایی همراه با اشکال دیگر باربری نظیر دریایی، قطار و زمینی استفاده می شود، اما این نوع حمل و نقل در ابتدای قرن بیستم بطور گسترده به عنوان یکی از گزینه های اصلی تحویل برای واردات و صادرات مطرح گردیده است حمل و نقل هوایی در ۰۴ سال اخیر رشد چشمگیری به عنوان یک صنعت در راستای گسترش بازارها و شبکه های تجاری داشته است، بطوریکه امروزه گزینه ای کارآمد برای حمل و نقل داخلی و بین المللی اطلاق می شود حمل هوایی یا دریایی، کدامیک برای ما مناسب تر است؟ قیمت کالا، وزن کالا و رابطه نسبی میان این دو، همچنین میزان اهمیت زمان حمل و وزن کالا از نظر حجمی در تصمیم گیری برای انتخاب نوع حمل و نقل موثر است هرچه نسبت ارزش کالا به وزن آن افزایش یابد حمل آن بصورت هوایی مقرون به صرفه تر میباشد. مثلا برای یک دستگاه رایانه همراه که ارزشی در حدود ششصد دلار داشته و وزن تقریبی شش کیلو دارد، این نسبت برابر صد بوده درصورتیکه همین نسبت برای یک عدد کیف دستی حمل همان دستگاه رایانه با ارزش تقریبی بیست دلار و وزن دو کیلو معادل عدد ده میباشد. بطور کلی ارزش کالا نسبت به حجم آن تاثیر به سزایی در استفاده یا عدم استفاده از حمل و نقل هوایی دارد درصورتیکه عامل زمان در حمل کالا دارای اهمیت زیادی بوده یا زیان ناشی از تاخیر در رسیدن بار بیشتر از صرفه جویی حاصل از حمل آن به صورت حمل و نقل دریایی باشد حمل کالا بصورت هوایی موجه تر بنظر می رسد. در حمل هوایی برای جبران کرایه بارهای سبک ولی پر حجم قاعده ای وجود دارد که طبق آن هر یک متر مکعب بار باید حداقل ۷۶۱ کیلو وزن داشته باشد در غیر اینصورت عدد ۷۶۱ کیلو را برای آن درنظر میگیرند. شرکت دورقی توانایی حمل هوایی از مبادی فرودگاه های بین المللی ایران به کلیه فرودگاه های مهم دنیا را دارد و سابقه حمل محمولات کوچک و بزرگ ) در حدود 00333 تن( را دارد. این شرکت واردات هوایی از اروپا، کشور های حوزه خلیج فارس،
آسیا، آفریقا و آمریکا را نیز انجام میدهد.

طراحی و پشتیبانی: شرکت داریس

حق معنوی سایت برای شرکت دورقی محفوظ می باشد